Antalet företagskonkurser i Augusti 2012 ökade 16% jämfört med Augusti 2011

Antalet företagskonkurser i Augusti 2012 ökade 16% jämfört med Augusti 2011

Ekonomi

11 september 2012

Under augusti månad 2012 försattes 506 företag i konkurs jämfört med 435 företag under augusti 2011, en ökning med 16%.