Ökat byggande i trä kan skapa stora energiproblem

Ökat byggande i trä kan skapa stora energiproblem

Debatt

4 oktober 2022

Denna debattartikel har ursprungligen publicerats i Byggvärlden, vilket måste anges vid en eventuell publicering!