Så kan lokaler bli bostäder

Så kan lokaler bli bostäder

Bostäder

1 juni 2023

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Skanska och Lunds tekniska högskola undersöka möjligheterna att omvandla lokaler till bostäder.