LINK axlar stort inredningsuppdrag Foto: LINK arkitektur

LINK axlar stort inredningsuppdrag

Stadsutveckling

16 maj 2018

LINK arkitektur blir ny inredningsarkitekt för campus Albano vid Stockholms universitet. Utvecklingen av området ska bidra till ett sammanhängande universitetsområde och bilda ett hållbart campus.

I norra Stockholm växer ett nytt universitetsområde fram för Stockholms universitet (SU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Fyra byggnader för utbildning och forskning på totalt cirka 70 000 kvm byggs, samt 1000 student- och forskarbostäder.

Stockholms universitet samarbetar redan sedan förra året med LINK arkitektur, som fått i uppdrag att utveckla ett pilotprojekt för lärandemiljöer. Utvecklingsarbetet är tänkt att resultera i ett koncept som kan implementeras på campus Albano.

- Vi är glada över förtroendet att få bidra med vår spetskunskap om goda lärande- och forskningsmiljöer. Vi hoppas att vi kan bidra till miljöer som attraherar både forskare och studenter, säger Filippa Karlsson, ansvarig för inredningsarkitektur på LINK arkitektur.

Arkitektkontoret har bred erfarenhet av inredningsuppdrag vid landets universitet och högskolor, däribland Framtidens Laboratorium vid Karolinska Institutet i Stockholm. Under våren blev det också klart att företaget anlitas för inredningsarbetet vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala.

Inredningsuppdraget för campus Albano är påbörjat av Skala Arkitekter och Creo Arkitektkontor och LINK arkitektur inleder vidareutvecklingen under våren 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se