LINK Arkitektur blåser liv i Skåne

LINK Arkitektur blåser liv i Skåne

Arkitektur

30 november 2020

LINK Arkitektur har valt ut som arkitekt för att omvandla stadens gamla tegelbyggnad till attraktiva bostäder och kontorslokaler.

Eslövs kommunala bostadsbolag, EBO, bedömde LINK Arkitektur som bäst lämpade att utföra uppdraget och arkitektkontoret har även fått uppdraget som generalkonsult i en förnyad konkurrensutsättning inom det befintliga ramavtalet.

– Spritfabriken är ett mycket speciellt projekt eftersom det handlar om att bevara en del av Eslövs historia, och samtidigt få byggnaden att fungera utifrån dagens behov, krav och förväntningar. Det var viktigt att vi hittade en arkitektbyrå som ser möjligheterna i detta, och som brinner för utmaningen i att förena historien med framtiden. Det här uppdraget kräver såväl engagemang och erfarenhet, som förmågan att förverkliga visioner, säger Kristina Forslund, vd Eslövs Bostads AB.

Spritfabriken, som ligger i centrala Eslöv, består av ett flertal gamla tegelbyggnader som tillsammans bildar en varierande och spännande helhet. Här ska industrikaraktären bevaras och lägenheterna skifta i storlek och utformning. Det planeras för 40–50 bostäder om 1–4 rum och kök med hög standard. I tillägg planeras det för en ombyggnad med kontorslokaler, där modern arkitektur harmoniserar med den ursprungliga.

Marius Lorentzen ansvarar för nybyggnadsdelen och Alexandra Adriani ansvarar för ombyggnadsdelen i projektet:

– Spritfabriken har en enorm potential och vi ser fram emot att nyttja vår expertis inom cirkulär arkitektur för att skapa bostäder och kontorslokaler av en unik karaktär med hög standard, säger Alexandra Adriani på LINK Arkitektur.

LINK Arkitektur har en välfylld projektportfölj av bostäder och kontor i regionen. Bland annat står arkitektkontoret bakom Ophelias brygga vid Oceanhamnen i Helsingborg, Brf Industrial Corner i Malmö och det prisvinnande bostads- och kontorsprojektet Kv. Klyvaren i Malmö.

I LINK Arkitekturs team ingår även Tyréns som byggnadsantikvarie och konstruktör samt Sydväst som landskapsarkitekt. Projektet går nu in i programhandlingsskede och inflyttning planeras till år 2023.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se