Lindahl hjälper Sagax med emission
Foto: Lindahl

Lindahl hjälper Sagax med emission

Juridik

10 april 2018

Nu vill fastighetsbolaget göra en företrädesemission av stamaktier av serie D riktad till befintliga aktieägare om högst 656 miljoner.

 

Styrelsen för Sagax har den 5 april 2018 beslutat om en nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att hållas den 7 maj 2018.

Aktieägare representerande 38 procent av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens beslut. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 656 miljoner. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen och har förbundit sig att teckna 31 % av företrädesemissionen motsvarande 205 miljoner.

Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 14 maj 2018.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson och Johan Hessius (ansvariga delägare), Maria Arnoldsson, Pekka Frölander, Oscar Lunde och Johanna Permatz (Kapitalmarknad och publik M&A), samt Joel Sandin Persson och Fredrik Morfeldt (Fastigheter/M&A).

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se