Lincona - Det handlar om rätt konstruktion på rätt plats!

Lincona - Det handlar om rätt konstruktion på rätt plats!

Arkitektur

4 april 2022

Lincona i Uddevalla är ingen uppstickare. Bolaget har funnits i mer än 25 år och jobbar idag med såväl konstruktioner till ombyggnationer, småhus  som större byggnader över hela Västsverige.

Vid en kort anblick kan bolaget se ut som vilket konstruktionskontor som helst men vi ville veta vad det är som gör Lincona så speciellt och hur man har överlevt i både med- & motgångar.  

Vi fick en pratstund med Tommy Nilsson - Kontorschef på Lincona i Uddevalla. 

Tommy, berätta kort om Lincona och din relation till bolaget. 

 Jag har snart jobbat i sex år som kontorschef på bolaget, vi sitter idag på Kungsgatan 11 i Uddevalla. Som vanligt har vi mycket på gång, vi tittar bl.a. nu närmare på en försiktig expansion mot Göteborg. Sen utgår vi som alltid väldigt mycket från medarbetarna, vi vill bevara kompetensen och vi vill att de som jobbar hos oss skall må bra. Målet är att ha jämn belastning och jobba 40h i veckan om man jobbar heltid.

Vi lämnar nu förhoppningsvis en turbulent period bakom oss då fler är vaccinerade och spridningen av corona verkar avta. 

Vad är det för kunder som ni jobbar med?

Det är väldigt varierande, men det är framförallt företag som anlitar oss. Vi utför konstruktionshandlingar på stora och små projekt, för oss är det viktigt att den som bygger är kompetent nog att utföra jobbet utifrån handlingen vi utfört. Därför känner vi oss trygga när det  är byggare som anlitar oss. Vi jobbar egentligen med alla de stora företagen i regionen och de senaste åren har fler företag och kommuner utanför vårt närområde sökt upp oss för olika jobb. Vi tycker om variationen mellan stora och små jobb, allt mellan privatvillor till industrihallar.

Även om vi älskar att rita så kan det bli lite enformigt om vi bara skulle göra en  typ av konstruktion, därför är alla välkomna till oss med förfrågningar. Vi ligger dessutom bra till i pris mot storstäderna, därför tror vi att framtiden ser ljus ut för oss.

Berätta mer om er personalpolitik, det lät intressant

 Vi jobbar inom en ganska traditionell bransch med traditionella värderingar, det har vi jobbat hårt med att förändra de sista åren. Vi tror att medarbetare som trivs på sin arbetsplats levererar ett bra resultat till slutkund. Vi förstår hur livet runt omkring en småbarnsförälder ser ut. Vi ger våra medarbetare stor frihet och vi ser att det ger resultat i form av lojalitet och väl utförda jobb på utsatt tid. Vi försöker aldrig ta på oss mer projekt än vad vi klarar av samt att vi är väldigt tydliga gentemot våra kunder om vad som gäller. Genom detta blir våra medarbetare mindre stressade och kunden får en bättre produkt 

 Du nämnde Corona inledningsvis, kan du berätta lite om den perioden?

Det var inledningsvis en period som kantades som för så många andra av osäkerhet och svåra vägval. Vi hade bl.a. två medarbetare som var i riskgrupp vilket gjorde att vi snabbt fick starta upp två st kompletta hemmakontor. Nu hade alla redan bärbara datorer men det var ändå vissa komplettering som behövdes göras och framförallt ett nytt arbetssätt. 

Vi började varje morgon med ett uppstartsmöte för att lyssna av dagens funderingar och utmaningar. Efter några månader övergick vi till 3 ggr/vecka och nu har vi 2ggr/vecka. 

Möjlighet för hemmakontor har kommit för att stanna, men en bas måste finnas där man kan träffas kontinuerligt. Jobb hemifrån minskar både den privates utgifter och utsläppen till miljön.

Men man måste vara lyhörd och  känna av hur alla mår när man inte träffas lika ofta, medarbetarna är ”allt” för ett konsultbolag.

Framtiden, hur ser Lincona på den?

Vi har några år bakom oss där vi jobbat mycket med organisatoriska frågor, vi har strukturerat om, byggt en stabil organisation med trygga bra medarbetare. Nu är vi redo för en försiktig expansion. Vi är intresserade av att växa men vi vill växa organiskt och inte till varje pris. Vi tittar närmare på möjligheterna till vidare expansion i Göteborg men med basen blir i Uddevalla. Vi ser ingen avmattning ännu utan snarare för oss en ökad efterfrågan. 

Läs mer om lincona här.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se