Liljewall vinner uppdrag i Arenastaden
Illustration av Kvarteret Farao 17:s exteriör Bild: Liljewall

Liljewall vinner uppdrag i Arenastaden

Arkitektur

16 december 2022

Det står nu klart att Liljewall kommer utveckla Kvarteret Farao 17 tillsammans med Fabege. Förslaget omfattar en 38 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet som ska uppföras på bästa läge i expansiva Arenastaden i Solna.

Arenastaden är en levande stadsdel i Solna som snabbt blivit ett av regionens mest besökta områden och populäraste stadsdel för företagsetableringar. Området ligger strategiskt placerat vid Solna station. Här mixas en noga utvald blandning av caféer, restauranger, kontor och bostäder med ett stort fokus på mötesplatser. Bland dessa finns bland annat Friends Arena och Westfield Mall of Scandinavia som attraktiva besöksmål.

Under hösten utlystes ett parallellt uppdrag för att gestalta ett av stadsdelens kontorshus, Kvarteret Farao 17 (F17). Vinnande ur tävlingen gick Liljewall som med sitt förslag har gestaltat ett kontorshus som sammankopplar det nya med det befintliga, skapar möjlighet till möten mellan olika målgrupper och som bidrar till att bygga en känsla av gemenskap och trygghet i området.

- F17 är viktig i Arenastadens fortsatta utveckling. Liljewalls förslag till gestaltning är både smakfullt, modernt och tidlöst, samtidigt som vi bedömer att det går att genomföra på ett sätt som möter höga förväntningar på funktion och upplevelse i hyresmarknaden med innehållande av höga hållbarhetsmål och sund projektekonomi. Vi ser fram emot samarbetet med Liljewall, säger Karl Henrik Lenneryd, Uthyrare Projekt på Fabege.

Ett kontorshus närmre vardagen

Kvarteret Farao 17 blir ett levande kontorskvarter som bjuder in till ett aktivt vardagsliv även efter klockan fem. Hållbarhet, social interaktion, co-working, mötesytor och restauranger ska bidra till en innovativ miljö där framtidens arbetsplats växer fram. Från Stureplan tar det exempelvis bara 25 minuter och kontoret är beläget tvärs över gatan från den framtida tunnelbaneuppgången, som har planerad öppning 2028.

F17 kommer bli en byggnad som tar plats utan att ”skrika på högsta volym”. Arkitekturen präglas av tre tydliga volymer, alla med en egen karaktär och egna kvaliteter. Många av fasadens gestaltningselement återupprepas men skapar, genom olika kulör och ytskikt, en fin variation och en tydlig identitet i ett lågmält samspel med närliggande kvarter.

Innanför fasaden öppnar sig en ljus och luftig ljusgård där dagsljuset letar sig ned genom ett glastak. Ljusgården blir en naturlig och inbjudande vistelseyta där människor och företag kan interagera med varandra. Taket på F17 får gröna terrasser i flera väderstreck och med olika karaktär.

En byggnad med höga hållbarhetsmål

Kvarteret Farao ämnas bli en modern kontorsbyggnad med lågt CO2-avtryck och kommer certifieras enligt BREEAM Excellent. Materialvalen har genomgående präglats av robusta och genuina ytskikt med lågt underhållsbehov och som fungerar väl att demontera för återbruk.

- Vi i teamet är otroligt glada att vi fått förtroendet att utveckla F17 tillsammans med Fabege. Vårt mål är en rakt igenom hållbar byggnad, där även gestaltningen håller över tid. Vi har inte råd att bygga dagfjärilar idag, utan för vår gemensamma framtid behöver vi tänka mer långsiktigt än så, säger Camilla Gyllestrand, ansvarig arkitekt på Liljewall.

Detaljplanen, för vilken BAU är arkitekt, har varit på granskning och parallellt med detta pågår projekteringen. Programhandlingen kommer att färdigställas under våren 2023.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se