Lägre resultat för Rikshem
Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem. Foto: Rikshem

Lägre resultat för Rikshem

Ekonomi

21 maj 2018

Bolagets första kvartal 2018 ser ett sänkt resultat, men ökade intäkter och ett starkare fastighetsvärde.

 

Rikshems hyresintäkter ökade till 680 miljoner jämfört med föregående årsperiod som låg på 665. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,0 procent och Resultat efter skatt uppgick till 329.

Att resultatet gick ned från förra årets motsvarande period som då låg på 385 miloner berodde på den svåra vintern.

– Vi ser en fortsatt god efterfrågan på hyresrätter och marknadsvakansen ligger på låga 0,3 procent. Hyresintäkterna ökade under perioden men den kalla och snörika vintern gav ökade fastighetskostnader som påverkar resultatet för det första kvartalet, konstaterar Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

Resterande år ser ljust ut för bolaget som har nya stira projekt som är klara för inflyttning:

– Inflyttningen i norra Sveriges högsta trähus har påbörjats. Här har vi på endast 15 månader byggt 110 nya lägenheter, säger Sophia Mattsson-Linnala.

Av Redaktionen

Faktaruta

Rikshems första kvartal:

  • Hyresintäkterna ökade till 680 mkr (665)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,0 procent (5,2)
  • Driftsöverskottet uppgick till 350 mkr (352)
  • För jämförbara fastigheter var driftsöverskottet oförändrat (3,2 procent)
  • Förvaltningsresultat om 219 mkr (257)
  • Periodens resultat uppgick till 329 mkr (385)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 42 199 mkr (39 729)
  • Värdeförändring fastigheter om 269 mkr (218)
  • Totalavkastningen, avseende rullande 12 månader, uppgick till 7,9 procent (9,1)

Källa: Rikshem

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se