LEJE Fastigheter gör nytt Sthlms-förvärv Foto: LEJE Fastigheter

LEJE Fastigheter gör nytt Sthlms-förvärv

Transaktion

3 december 2019

LEJE Fastighetheter har förvärvat en fastighet i Järfälla om 6 174 kvm från Järfälla kommun.

LEJE Fastigheter har förvärvat fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:27 på Allmäninngsvägen i Stäkets nya industriområde, Järfälla.

- Vi är mycket glada att kunna genomföra denna affär, vi har länge tittat och väntat på att kunna få göra ett markförvärv i detta område. Min övertygelse är att detta område kommer bli ett av Stockholms absolut bästa lägen för nya företagsetableringar under närmaste åren. Närheten till Stockholm C, E18, E4:an borde vara mycket attraktivt. Vi planerar att påbörja byggnationerna så snart det som möjligt för att kunna ha en inflyttning redan i slutet av 2020, säger Niklas Granström.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se