Landvetter storsatsar på bostäder Foto: Krook & Tjäder

Landvetter storsatsar på bostäder

Bostäder

8 december 2017

Detaljplanen för kvarter 2 och 3 i Landvetter centrum har nu vunnit laga kraft. Det innebär att det blir möjligt att fortsätta den stadsmässiga utvecklingen av Landvetter centrum med fler bostäder och en park.

 

Den 27 mars i år antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen på grund av oro för att kommunen inte har utrett risken för marksättningar och översvämningar tillräckligt mycket. Domstolen slår nu fast att de utredningar som Härryda kommun har gjort är tillräckliga. I och med domstolens beslut har nu detaljplanen vunnit laga kraft.

– Att planen har vunnit laga kraft innebär att vi nu kan ta ett stort steg framåt i utvecklingen av Landvetter centrum enligt det planprogram som godkändes 2008. Nu blir fokus på att omsätta detaljplanen till verklighet, säger Erik Olmårs, planarkitekt.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre flerbostadshus med ungefär hundra lägenheter och en ny park med dagvattendammar. Det kommunala bostadsbolaget Förbo bygger flerbostadshusen. Preliminär produktionsstart är årsskiftet 2018/2019, vilket innebär att inflyttningen skulle kunna ske våren 2020.

Härryda kommun planerar att påbörja sin projektering för bland annat gång- och cykelvägar och parken i februari 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se