Landets unga vill äga sin bostad Foto: PIxabay

Landets unga vill äga sin bostad

Bostäder

15 mars 2019

En färsk undersökning visar att landets ungdomar hellre vill äga än hyra sin bostad. Och många upplever det som omöjligt att få ett förstahandskontrakt.

Boinstitutet lät Ungdomsbarometern fråga hur 3 000 unga mellan 15-24 år, den så kallade Generation Z vill bo i framtiden och varför.

Var tredje ung vill idag bo i bostadsrätt. Som förklaring till varför är ett vanligt svar i undersökningen att det är en investering, det är billigare och ett sparande eftersom man "betalar till sig själv". Men ungdomarna är också av uppfattningen att en bostadsrätt er mer trygg och frihet med större möjlighet att inreda hemmet själv.

- Att bostadsrätten blivit allt mer populär och ses som en investering hänger sannolikt samman med att priserna gått stadigt uppåt och räntorna varit låga. Om prisutvecklingen stannar av är det troligt att också synen på bostadsrätten som en god investering förändras, säger Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet.

Det boende som upplevs som mest realistiskt bland unga är dock hyresrätter då många inte har råd med insatsen till en bostadsrätt eller möjligheten att ta lån. Var sjätte ung vill bo i hyresrätt, trots att mer än hälften av alla unga känner att det är omöjligt att få ett förstahandskontrakt.

- Att en hyresrätt som anses mest realistiskt samtidigt upplevs omöjlig att få, visar hur tuffa villkoren är för unga som inte har föräldrar som kan hjälpa till med bostadslån, säger Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se