Laddstolpar på fastighetsförvaltares agenda – råd som underlättar Cecilia Routledge, Global Director för Energy & Facilities på svenska batteriföretaget Ctek

Laddstolpar på fastighetsförvaltares agenda – råd som underlättar

Krönika

10 mars 2023

Hur många laddstolpar som behövs och av vilken typ är inte den enda frågan som behöver besvaras när fastigheter ska anpassas till den ökande användningen av elbilar, det skriver Cecilia Routledge på CTEK.

Elbilar och andra eldrivna fordon blir stadigt mer populära. Det finns rapporter om att elbilarna står för en tredjedel av bilförsäljningen. Det ställer krav på laddstolpar. Många laddstolpar. Som vid de flesta beslut om teknikinvesteringar behöver fastighetsförvaltare och andra intressenter tänka igenom några faktorer. Här är de viktigaste.

Antalet kommer att öka

Att avgöra hur många laddstolpar som behövs just nu är enklare än att veta hur stort behovet kommer att vara i framtiden. Därför är det väldigt viktigt att planera produktval och installationer så att det inte bara blir möjligt att utöka antalet i framtiden, utan även så att det blir enkelt och billigt.

Hur många stolpar som behövs beror på ett flertal faktorer, som hur många personer, och vilka, som behöver ladda fordon. Anställda i en kontorsbyggnad kanske laddar sina bilar flera timmar under kontorstid. Besökare kommer troligtvis att ladda under kortare tidsperioder. Boende som bilpendlar till sina jobb vill ladda på kvällar och nätter. Och så vidare. Försök att välja laddare och avgöra hur många som behövs så att det matchar behovet.

System och finansiering

Infrastruktur för laddstolpar bör innefatta IT-system för att administrera, övervaka, analysera och optimera användningen. Ett bra system ger insyn i hur stolparna används, energiförbrukning och annan viktig information. Det underlättar också lastbalansering, så att inte laddstolparna överbelastas, och ökar säkerheten.

Och så ska installationen och driften av laddstolparna betalas. Av vem? Ska laddning vara gratis eller kosta? Ska fastighetsägaren betala för hela installationen och sedan behålla eventuell vinst när laddstolparna används? Eller ska installation och drift genomföras med en leverantör som partner? Alla de här frågorna, och fler därtill, behöver besvaras.

Glöm inte att söka eventuella bidrag för installationen. Informera elbolaget, så att det kan planera för den ökande elförbrukningen. Och till sist, planera för underhåll och framtida uppgraderingar. Som med de flesta typer av teknikutrustning så innebär väl utfört underhåll minskade inköpskostnader i längden.

Det är inga konstigheter med att installera och sköta driften av laddstolpar. Men det är en ny aktivitet som många fastighetsförvaltare inte har erfarenhet av, vilket gör att det är lätt hänt att missa viktiga beslut och åtgärder. Att göra en checklista underlättar, vilket blir enklare med hjälp av en professionell rådgivare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se