Lånet utökades till 850 miljoner
Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Lånet utökades till 850 miljoner

Ekonomi

22 februari 2018

Intresset för Corems obligationslån var mycket stort. Nu har det utökats från 750 miljoner till 850 miljoner.

 

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 850 miljoner med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 750 miljoner till 850 miljoner. Lånet emitteras per den 1 mars 2018.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 435 räntepunkter och har slutligt förfall den 1 mars 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till refinansiering av bolagets utestående obligation om 750 mkr som förfaller den 1 april 2018.

Nordea Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se