Lågkonjunkturen har nått arbetsmarknaden
Tobias Brännemo, chefsekonom, Unionen. Bild: Peter Knutson

Lågkonjunkturen har nått arbetsmarknaden

Ekonomi

15 november 2023

De fortsatta räntehöjningarna sätter större spår i ekonomin. Allt fler av Unionens medlemmar hör av sig med frågor om uppsägningar och fler företag planerar att dra ner på personal

Unionens prognos visar att den konjunkturnedgång som har pågått under det senaste året har fått ökad kraft efter sommaren.

– Den optimism som kunde skönjas i våras har grusats av fortsatta räntehöjningar. Värst drabbat är utan tvekan bostadsbyggandet men effekten av konjunkturnedgången ser ut att leta sig vidare i ekonomin och har till slut också nått arbetsmarknaden, konstaterar Tobias Brännemo.

Utöver signalerna från Unionens medlemmar finns också fler tecken på en försvagad arbetsmarknad. De tidsbegränsat anställda minskar i sysselsättningsstatistiken, hos Arbetsförmedlingen dämpas antalet nyanmälda lediga jobb och antalet varsel ökar.

Unionens prognos för arbetsmarknaden är att sysselsättningstillväxten nästa år hamnar runt nollstrecket och att arbetslösheten uppgår till 7,7 procent i år och 8,3 procent nästa år.

Fritt fall i byggsektorn - räntesänkning kan rädda fallet

Bedömningarna i Unionens prognos baseras bland annat på Unionens Branschbarometer, en undersökning bland Unionens klubbar som täcker in över en halv miljon anställda i privat sektor.

I undersökningen sticker byggsektorn ut med de mest dystra utsikterna om kommande halvårs utveckling i någon bransch sedan Unionen började mätningen för drygt tio år sedan.

– Vi ser en stor risk att fallet i byggsektorn drar med sig flera delar av ekonomin. Den snabba nedgång som skett under det senaste dryga året måste bli så kortvarig som möjligt.

– Den mest avgörande faktorn för det är räntan. En utveckling i enlighet med Riksbankens räntebana, där styrräntan ska ligga kvar i närheten av nuvarande höga nivå fram till hösten 2025, vore förödande för bostadsbyggandet och leda till att fler företag och jobb slås ut i annars livskraftiga verksamheter, säger Tobias Brännemo.

Men allt är inte nattsvart. I hälften av branscherna i Branschbarometern är förväntningarna fortfarande på plussidan. Stora delar av både industrin och tjänstesektorn går fortsatt bra och där är också förväntningarna om kommande halvår fortsatt tillväxt. Inflationen har fallit snabbt det senaste halvåret och väntas fortsätta göra så framöver. Under delar av nästa år bedömer Unionen att inflationen kommer vara lägre än Riksbankens inflationsmål.

– Risken är att Riksbanken håller räntan hög för länge, mer än vad vi bedömer som nödvändigt för att nå inflationsmålet och de negativa effekterna på ekonomin blir därför större än vad de hade behövt bli, säger Tobias Brännemo.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se