Kvarts miljard läggs på ny flygplats Foto: Peab

Kvarts miljard läggs på ny flygplats

Stadsutveckling

7 juni 2018

Det är Peab som fått uppdraget att bygga den nya flygplatsterminalen i Sälen, med tillhörande garage och infrastruktur.

Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och kontraktssumman uppgår totalt till 232 miljoner.

Terminalen, som blir cirka 6 000 kvadratmeter, innefattar fyra gater och kommer att ta emot både inrikes- och utrikesflyg. Garaget på cirka 3 500 kvadratmeter kommer att inrymma brandstation, verkstad, tvätthall och uppställningsytor för de underhållsfordon som krävs för att bedriva en modern flygplats.

I anslutning till terminalen byggs tillhörande infrastruktur som parkeringsplatser och en anslutningsväg till Trafikverkets nya dragning av väg 1053. I uppdraget ingår även byggnation av en vatten- och spillvattenledning på sju kilometer, från Tandådalen till den nya flygplatsen.

Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart har ägt rum. Projektet beräknas vara klart under augusti 2019 och det orderanmäls i det andra kvartalet 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se