Kvalitena säljer alla sina aktier i D Carnegie
Foto: TT.

Kvalitena säljer alla sina aktier i D Carnegie

Ekonomi

4 maj 2017

Nu avyttrar bolaget samtliga sina aktier och lämnar D Carnegie.

 

Det är till det Blackstone-kontrollerade Vega Holdco som Kvalitena nu säljer sina D Carnegie-aktier där Ulf Nilsson sitter som vd.

Totalt handlar det om 1,6 miljoner A-aktier och drygt 2, miljoner B-aktier. Det här innebär att hela Kvalitenas innehav nu är sålt.

Därtill har Vega Holdco meddelat att det denna vecka avser att begära utnyttjande av 1 460 000 teckningsoptioner av serie 2014/2017, berättigande till teckning av 1 460 000 B-aktier i bolaget.

Efter förvärvet och utnyttjandet av teckningsoptioner kommer Vega Holdco inneha cirka 52,0 procent av aktierna och kontrollera cirka 65,1 procent av rösterna i bolaget (vilket inkluderar röster kontrollerade genom fullmakt).

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se