Kvalitena ökar i Oscar Properties

Kvalitena ökar i Oscar Properties

Transaktion

9 november 2021

Kvalitena ökar nu ytterligare sitt ägande i Oscar Properties.

Kvalitena flaggar för 18,7 procent av rösterna i Oscar Properties.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Kvalitena har under senare tid successivt ökat ägandet i Oscar Properteis bl.a. genom fastighetsförsäljningar där man tagit betalt i aktier.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se