Kuylenstiernas succérapport – aktien går upp Joachim Kuylenstierna, vd, Fastator. Foto: Fastator

Kuylenstiernas succérapport – aktien går upp

Ekonomi

16 maj 2019

Fastator gör ett succékvartal och ökar resultatet med flera hundra procent. Samtidigt inväntar de ett kommande år med starkare resultat.

Joachim Kuylenstiernas Fastator har under det senaste året gått starkt framåt. De har gjort stora förvärv och placerat sig på en god position på marknaden. Och nu när första rapporten för första kvartalet 2019 visar bolaget att de ökar i, näst intill, raketfart.

För de första månaderna har resultatet stigit från föregående år och period då det låg på blygsamma 6,7 miljoner till hela 83,9 miljoner. Substansvärdet gick från 2018:s siffror 591,9 till strax över miljarden.

Detta fick positiva reaktioner på börsen. Även om stegringen var marginell så reste sig aktien med 0,45 procent någon timme efter öppning.

Kuylenstierna själv är nöjd.

– Kvartalets tillväxt och resultat är summan av ett långsiktigt arbete där vi följer vår utstakade väg. De frön vi sått längs vägen har grott och utvecklats under lång tid, och nu ser vi tydligt hur vårt arbete betalar sig. Rötter som vuxit till sig till starka skott gör tillväxten säker. Vi väntar dock fortfarande skörden. För det är ju precis innan det blommar som skörden ska ske, för att därmed också ge så rikligt som möjligt. Vårt goda resultat är dock inget som gör att vi slår oss till ro vid vägkanten - snarare ger det oss mer energi att fortsätta längs vägen mot nya fält och ploga nya fåror. Jag ser redan nu fram emot att summera sommarens kvartal, konstaterar han i en kommentar.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Fastators första kvartal 2019:

  • Periodens resultat 83,9 MSEK (6,7)
  • Resultat per aktie efter utspädning 5,7 SEK (0,4)
  • Avkastning på eget kapital 10,6 % (1,1)
  • Substansvärde 1 015,0 MSEK (591,9)
  • Substansvärde per aktie efter utspädning 69,6 SEK (41,8)

Källa: Fastator

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se