Kuylenstiernas miljonobligation till Nasdaq

Kuylenstiernas miljonobligation till Nasdaq

Ekonomi

29 november 2019

Snart kan du handla med Offentliga Hus obligationer. Nu satsar bolaget på att notera dessa på Nasdaq om någon vecka.

Joachim Kuylenstiernas Fastator och dess dotterbolag Offentliga Hus offentliggjorde den 13 november 2019 att de emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 200 000 000 kronor och ytterligare eviga hybridobligationer till ett värde om totalt 75 000 000 kronor.

Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna och Hybridobligationerna på hållbara företagsobligationslistan respektive företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 3 december 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se