Kuylenstierna storköper av Höjvall Joachim Kuylenstierna, vd, Fastator & Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten. Foto: Fastator & Amasten.

Kuylenstierna storköper av Höjvall

Transaktion

20 november 2018

Nu fortsätter fastighetskungarna sina affärer. Offentliga Hus har nu köpt ett jättebestånd av Amasten värt över 230 miljoner.

 

Joachim Kuylenstiernas Fastator och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus, tecknade i går ett avtal om förvärv av tolv kommersiella fastigheter.

Säljare är Jan-Erik Höjvalls Amasten.

Transaktionerna är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Fastator och Offentliga Hus tillträder fastigheterna i första kvartalet 2019.

De sålda fastigheterna omfattar 34 000 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 miljoner kronor per år.

Fastigheterna över hela landet. I Skåne och Karlskoga finns fastigheter med en total omfattning på 12 400 kvadratmeter. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 15,5 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor. Årshyresvärdet uppgår till 12,6 miljoner kronor.

Tre av som ingår i köpet finns även i Timrå. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 75,8 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 127,6 miljoner kronor. Årshyresvärdet uppgår till 11,9 miljoner kronor.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 91,3 miljoner kronor och ska erläggas kontant.

Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 5,9 miljoner kronor.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se