Kuylenstierna gör nytt storköp Joachim Kuylenstierna, vd, Fastator. Foto: Fastator

Kuylenstierna gör nytt storköp

Transaktion

27 mars 2019

Den är en god bit över 200 miljoner som Fastator nu lägger på nya fastighetsköp. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan i fastigheterna till över 24 000 kvadratmeter.

Fastator har, via dotterbolag, i tre separata transaktioner förvärvat och tillträtt fem centrala fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala.

Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 220 miljoner med ett totalt årligt hyresvärde om 27,7 miljoner. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 24 328 kvadratmeter och därutöver ingår 337 parkerings-platser.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,7 år. Största hyresgästen är Skatteverket som står för 11 procent av hyresvärdet. Förvärven har finansierats med eget kapital och banklån.

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva dessa fem centrala fastigheter med strategiska lägen för respektive ort och vi ser mycket fram emot att vara med och utveckla dessa orter och fastigheter, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se