Kursrekord för Sagax B – upp 85 procent på ett år VD David Mindus kan glädja sig åt ett nytt kursrekord för Sagax B.

Kursrekord för Sagax B – upp 85 procent på ett år

Ekonomi

8 april 2021

Under gårdagen steg Sagax B-aktie med 2,63 procent och nådde ett nytt kursrekord på 198,80 kronor.

Sagax starka utveckling har alltså nått en ny höjdpunkt på börsen. I år har B-aktien stigit med 17,22 procent. På ett år är uppgången 84,76 procent och över en treårsperiod är plussiffran 292,11 procent.

Under gårdagen steg även Sagax A med 3,63 procent till nya rekordnivån 200 kronor jämnt, medan D-aktien föll 0,46 procent till 32,45 kronor.

Starkt resultat och stark prognos

Sagax rapporterade en stark uppgång i förvaltningsresultatet för Q4 och helåret 2020. Och enligt bolagets prognos blir förvaltningsresultatet ännu bättre 2021.

Förvaltningsresultat för Q4 2020 ökade med 15 procent till 594 miljoner kronor. För helåret blev ökningen 19 procent till knappt 2,4 miljarder kronor.

I bokslutskommunikén förklararde bolaget sin prognos för 2021 på följande vis:

”För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 550 miljoner kronor.”

Thorell har sålt för 659 miljoner

Under senare tid har styrelseledamoten och storägaren Johan Thorells massiva försäljning av Sagax-aktier väckt frågetecken. Under februari och mars sålde Thorell Sagax-aktier för cirka 650 miljoner kronor.

– Jag vill göra en omallokering i min portfölj, men jag kommer ha kvar en betydande del av mitt kapital i Sagax, förklarade Johan Thorell tidigare för World in Property.

Johan Thorell var med och grundade Sagax år 2000 tillsammans med bolagets nuvarande VD och huvudägare David Mindus och Staffan Salén. Och han tro på bolagets utvecklingsstyrka är fortsatt grundmurad.

– Min bedömning är att Sagax kommer att ha en fortsatt god utveckling framöver och jag avser att låta en betydande del av mitt kapital vara fortsatt investerat i Sagax, säger Johan Thorell.

Kepler Cheuvreux fortsatt positivt till Sagax

Synen på Sagax är fortsatt positiv bland ledande analytiker. När World in Property nyligen diskuterade Sagax-aktien med analytikern Albin Sandberg på Kepler Cheuvreux, gav han uttryck för fortsatt tillit till en god utveckling.

Han håller fast vid den bedömning och rekommendation har gjorde i februari, efter Sagax Q4-rapport för 2020:

”Justerat för vissa engångskostnader under det fjärde kvartalet inkom underliggande resultat i stort sett i linje med våra prognoser. Det joint venture som bolaget har med NP3 innebar att 82 miljoner SEK dras från hyresintäkterna och istället kommer 50 procent av resultatet att visas i JV-linjen. Sagaxs P/FFO verkar högt, men eftersom Sagax är en ”förvärvsmaskin”, kommer våra prognoser för resultatet per aktie 2021-2022 sannolikt att öka under året. Vi gör endast mindre förändringar av våra prognoser. Vi upprepar Behåll med riktkurs 175 SEK.”

Av Jörgen Hallström

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se