Kungsledens vd oroas av bomarknaden
Biljana Pehrsson. Foto: Kungsleden

Kungsledens vd oroas av bomarknaden

Ekonomi

25 oktober 2017

Fastighetsbolaget Kungsledens vd oroas av utvecklingen på bostadsmarknaden och har sänkt skuldsättningen markant de senaste åren.

 

Under tredje kvartalet har hyresintäkterna sjunkit från 603 miljoner till 571 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet steg dock till 276 miljoner, från 269 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol.

Sedan 2012 har belåningsgraden sänkts från 70 till i dag 50 procent, enligt delårsrapporten.

"De farhågor jag har inför framtiden handlar om marknadens utveckling till följd av förslagen om ändrade skatteregler samt att den begynnande oron på bostadsmarknaden ska smitta av sig på marknaden för kommersiella lokaler", skriver vd Biljana Pehrsson i rapporten.

Av TT

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se