Kungsledens nya gröna obligation

Kungsledens nya gröna obligation

Ekonomi

12 januari 2021

Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat ytterligare ett grönt obligationslån om 300 Mkr.

Lånet har en löptid på 6 år och emitterades till spreaden 1,5% över Stibor. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall per september och oktober innevarande år samt obligation med förfall per mars 2022 till ett sammanlagt nominellt belopp om 187 Mkr.

Intresset bland investerare att placera i Kungsledens gröna obligationer fortsätter att vara stort. Andelen grön finansiering av den totala låneportföljen uppgår till 39% efter den senaste emissionen.

Under hösten beslutade Kungsleden om nya ambitiösa klimatmål. Som första fastighetsbolag i Sverige har Kungsleden antagit målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se