Kungsledens lyckade miljardemission Foto: Kungsleden

Kungsledens lyckade miljardemission

Ekonomi

15 mars 2018

Kungsleden har under sitt MTN program framgångsrikt emitterat sitt första gröna obligationslån värd två miljarder.

 

Obligationslånet består av två trancher: en med rörlig ränta och en med fast ränta. Löptiden är fyra år för båda trancherna. Den ränterörliga lånetranchen uppgår till 1 250 miljoner kronor och har en ränta på Stibor 3 månader plus 205 räntepunkter. Detta innebär en initial kupongränta om ungefär 1,61 procent.

Lånetranchen med fast ränta har ett belopp om 750 miljoner och en ränta motsvarande swapräntan på 4 år plus 205 räntepunkter, vilket ger en fast kupongränta om 2,38 procent.

Kungsleden har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Kungsledens ambition är att miljöcertifiera alla fastigheter fram till år 2025, och bolaget strävar efter att finansiera alla gröna tillgångar med grön finansiering.

– Vi är mycket glada över det stora intresse vi fått från investerare för vår första gröna obligation. Den starka efterfrågan gjorde inte bara en stor transaktionsvolym möjlig utan breddar även vår skuldinvesterarbas. Totalt deltog cirka 50 placerare, varav ett tiotal var helt nya investerare för Kungsleden som tillkom just för att emissionen var grön. Med denna transaktion tar vi ytterligare ett stort kliv mot att uppfylla förutsättningarna för att vårat ratingbetyg från Moody’s ska höjas till Investment Grade.” säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

SEB och Swedbank var arrangörer av transaktionen och SEB har varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se