Kungsledens häktesbygge är i gång Foto: Arconi

Kungsledens häktesbygge är i gång

Stadsutveckling

3 september 2018

I fredags togs det första spadtaget för att officiellt markera byggstarten av det nya häktet i Östersund.

 

Spadtaget togs gemensamt av Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör samt Cathrin Ahlgren, chef för Kriminalvården Region nord.

Kungsleden har sedan tidigare ett tecknat hyresavtal med Kriminalvården om ett nytt häkte- och frivårdslokaler i Östersund på 3 000 kvadratmeter med utrymme för 14 häktesplatser. Den nya byggnaden kommer att uppföras inom fastigheten Karlslund 5:2 i centrala Östersund, ett av Kungsledens kluster, och förväntas stå klart våren 2019.

I fastigheten Karlslund 5:2 sitter redan idag flera myndigheter och organisationer såsom Polis, Åklagare, RTJ, SOS Alarm, Tullen, Ambulans och Sjukvårdsrådgivning samt Försäkringskassan – som vid årsskiftet förlängde sitt hyresavtal med sex år. Samtliga är en del av Trygghetens Hus, en samlokalisering som har till uppgift att bidra med trygghet och service för medborgarna.

– Vi är väldigt glada över att få sätta igång arbetet med att bygga ett nytt modernt häkte och frivårdslokaler åt Kriminalvården, som är väl anpassat för framtidens behov och uppdrag , säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Av Redkaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se