Kungsledens gröna emission
Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden. Foto: Kungsleden

Kungsledens gröna emission

Ekonomi

12 mars 2018

För bolaget kommer nu en SEK-denominerad senior icke säkerställd benchmark-transaktion med 4-5 års löptid att följa.

 

Kungsleden AB har engagerat SEB och Swedbank att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 13 mars med hänsyn till bolagets nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer under existerande MTN-program.

Kungsleden har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Hållbarhet ingår även i bolagets vision: Att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag.

Kungsledens hållbarhetsmål omfattar fem områden: Miljö, Mångfald, Socialt ansvar, Affärsetik samt Hälsa och Säkerhet. Som en del av Kungsledens långsiktiga strävan att aktivt reducera användningen av begränsade resurser och minska negativ miljöpåverkan har bolaget fastställt ambitiösa mål för bl.a. minskad energianvändning och certifiering av fastighetsportföljen. Kungsledens ambition är att miljöcertifiera alla fastigheter fram till år 2025 och strävar efter att finansiera alla gröna tillgångar med grön finansiering. SEB har varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion.

– Hållbarhet genomsyrar Kungsledens vision och affärsmodell. Därför är det ett naturligt steg att hållbarhetsfrågor också blir en integrerad del av vår finansiella strategi. Genom att emittera gröna obligationer kan vi bredda vårt erbjudande till kreditinvesterare, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se