Kungsledens affärsledning bryter normen

Kungsledens affärsledning bryter normen

 

12 mars 2014

Kungsledens ledning består till 60% av kvinnor, vilket gör dem till ett av branschens och börsens mest jämställda företag. 

"Kungsleden är ett av börsens mest jämställda bolag och jag är övertygad om att jämställdhet och mångfald i slutändan ökar lönsamheten. Ett bolag blir bättre om olika erfarenheter, perspektiv och synsätt förenas", säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Företaget har en fördelning på 60% kvinnor i affärsledningen, samt att fler kvinnor än män sitter i företagets styrelse. Detta styrks av AllBright-rapporten 2014, som kartlägger och granskar jämställdhet på i ledning och styrelse i svenska företag. Kungsleden rankades på 12:e plats totalt, och en 6 plats på Mid-Cap listan. Andra företag i fastighetsbranschen på listan är Atrium Ljungeberg, som är rankade på 6 plats totalt, samt Wihlborgs på 25:e plats.  

I valberedningen förslag till styrelsen i Kungsleden skall Charlotte Axelsson och Liselotte Hjort väljas in. Därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Joachim Gahm, Lars Holmgren, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Efter valet antas Kungsledens styrelse att ha fler kvinnor är men i både styrelse och ledningsgrupp. 

Vidare föreslås att Göran Larsson väljs till styrelsens ordförande.

Faktaruta

För mer information, se AllBright rapporten 2014, som kartlägger och granskar representationen av kvinnor och män på ledande befattningar i börsbolagen.

World in Property

Källa:

Pressmeddelade/Börsmeddelande Kungsleden, 

För övrig information, kontakta: 

Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden, Tel: 0706 01 24 54