Kungsleden: Tvångsinlösen och avnotering
Nu är Castellums uppköp av Kungsleden formellt klart. Kungsledens VD Biljana Persson blir VD för det fusionerade bolaget.

Kungsleden: Tvångsinlösen och avnotering

Ekonomi

22 november 2021

Castellum kontrollerar nu 96,5 procent av aktierna i Kungsleden och har påkallat tvångsinlösen. Och Kungsledens ansökan om avnotering har godkänts.

Därmed är allt formellet klart vad gäller Castellums uppköp av Kungsleden.

De två bolagen som bildades av staten 1993 och 1994 för att hantera fastigheter från konkurser, har alltså blivit ett.

Castellum har i enlighet med aktiebolagslagen påkallat tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i Kungsleden.

Kungsleden har mot denna bakgrund ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

En ansökan som snabbt godkändes.

Sista dag för handel i Kungsledens  aktier på Nasdaq Stockholm är den 3 december 2021.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se