Kungsleden stärker organisationen Biljana Pehrsson. Foto: Kungsleden

Kungsleden stärker organisationen

Personnytt

28 juni 2017

Kungsleden har under de senaste månaderna rekryterat ett antal nyckelmedarbetare inom ekonomi, HR och IT.

 

Rekryteringarna förstärker och effektiviserar stödet till affärsverksamheten samt bidrar till visionen att skapa attraktiva platser som berikar människors arbetsdag.

Peter Anderson har nyligen tillträtt som ekonomichef med övergripande ansvar för redovisning, rapportering och ekonomisk styrning. Peter har mångårig erfarenhet från rollen som ekonomidirektör/CFO i olika fastighetsbolag, däribland Steen & Ström. Han kommer närmast från positionen som CFO på ICA Fastigheter.

Ekonomiavdelningen har också förstärkts med Linda Frölén som har tillträtt som chef för Financial Control med ansvar för konsolidering och koncernredovisning. Linda kommer närmast från koncernredovisningsenheten i läkemedelsföretaget Meda.

Vidare har Kungsleden rekryterat Hanna Brandström som HR-chef. Hanna har cirka tio års erfarenhet från HR-arbete och kommer närmast från en roll som General Manager HR & Legal på SC Motors Sweden .

För att säkerställa ambitionen att ligga i framkant inom digitalisering rekryterades i vintras Maria Masuch som ny IT-chef. Maria ha ansvar för att leda Kungsledens strategiska digitaliserings- och IT-förändringsresa. Hon har gedigen IT-erfarenhet och kommer senast från SPP. Maria har även arbetat på Trygg-Hansa och som IT- och managementkonsult i flera globala organisationer.

- Vi är mycket stolta och glada över att välkomna dessa högt kompetenta och professionella medarbetare till Kungsledens organisation. Samtliga är nyckelpersoner som redan börjat bidra till att skapa ett alltmer effektivt och framgångsrikt Kungsleden, säger vd Biljana Pehrsson.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se