Kungsleden stabilt i tider av oro

Kungsleden stabilt i tider av oro

Ekonomi

24 mars 2020

Med anledning av den oro som nu präglar näringsliv och finansiella marknader med spridningen av Covid-19 vill Kungsleden klargöra följande.

Kungsleden står stabilt såväl finansiellt samt vad gäller vår kundbas.

Kungsledens soliditet uppgick vid årsskiftet till 44 procent och belåningsgraden till 45,8 procent. Vi har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga faciliteter för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021.

”Kungsleden har byggt upp en stark balansräkning och en bra mix av fastigheter i våra fyra prioriterade marknader Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö under de senaste fem åren. Vi har en väldiversifierad kundmix av god kvalité. Vi står stabilt även i tider av oro,” säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsledens fastighetsportfölj utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Mindre än 5 procent av hyresvärdet utgör detaljhandel och cirka 4 procent hotell. Inom detaljhandel utgör livsmedel ca en fjärdedel av andelen.

För närvarande påverkar spridningen av coronaviruset det mesta i samhället. Inte heller Kungsleden kommer att vara immunt mot framtida betalningssvårigheter hos kunder. De förfrågningar om hyreslättnader Kungsleden fått hittills hanteras individuellt och påverkan på det totala hyresflödet bedöms vara begränsat i dagsläget.

”Vi följer löpande utvecklingen och arbetar systematiskt såväl i förvaltningen som i våra projekt för att möta våra kunder i den situation de befinner sig i. Vi värnar om våra kunder, medarbetare och investerare genom att agera ansvarsfullt.” säger Biljana Pehrsson.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se