Kungsleden säljer till motorbolag i Täby

Kungsleden säljer till motorbolag i Täby

Transaktion

6 november 2020

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Tändstiftet 2 till Europeiska Motor AB för 46 Mkr.

Fastigheten som är i behov av en omfattande hyresgästanpassning är fullt uthyrd till köparen Europeiska Motor AB.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 2 200 kvm och frånträde kommer att ske i januari 2021. Försäljningsvärdet överstiger fastighetens bokförda värde.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se