Kungsleden säljer för 185 miljoner i Växjö

Kungsleden säljer för 185 miljoner i Växjö

Ekonomi

16 april 2014

Kungsleden säljer bostadsfastigheter för 185 miljoner i Växjö. Köpare till samtliga bostäder, som Kungsleden förvärvade av GE Real Estate 2013, är M2 Gruppen.

Kungsleden fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd och avyttrar tre bostadsfastigheter I Växjö. Fastigheterna Oxdragaren 1, Vinaman 6 samt Djäknen 4 ligger i centrala Växjö och köparen är M2 Gruppen. Köpeskillingen uppgår till 185 miljoner och försäljningen ger Kungsleden en vinst på 32 Miljoner.

Fastigheterna i Växjö förvärvades hösten 2013 från GE Real Estate och ligger mycket centralt med närhet till service, handel och kommunikationer. Det är väl underhållna fastigheter med hög kvalitet och stabila kassaflöden.

”Dessa avyttringar ligger helt i linje med vår nya strategi som innefattar att renodla och koncentrera vårt fastighetsbestånd. Genom försäljningarna frigör vi kapital som kan återinvesteras i nya kommersiella fastigheter i ekonomiska tillväxtregioner”, säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

För mer information om drift och hållbarhet av fastigheter, se World in Property konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Kungsleden, 

För övrig information, kontakta: 

Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden, Email: biljana.pehrsson@kungsleden.se