Kungsleden säljer fastigheter för 506 miljoner Fastigheten Visborg 1:15 i Visby uppfördes för Försvarsmakten 1905 och renoverades till nybyggnadsstandard samt utökades 2009-2010.

Kungsleden säljer fastigheter för 506 miljoner

Ekonomi

2 april 2014

Kungsleden AB fortsätter renodlingen av sitt fastighetsbestånd och avyttrar fastigheter i Stockholm till NCC Boende och i Visby till Vacse för sammanlagt 506 miljoner. 

Fastigheten Storseglet 3 i Stockholm säljs för 110 miljoner till NCC Boende och har ett bokfört värde om 90 miljoner. Fastigheten omfattar 6 000 kvm tomställd kontorsbyggnad. En ny detaljplan för fastigheten är beslutad som omfattar bostadsbyggrätter på omkring 11 000 kvm ljus BTA.

Fastigheten Visborg 1:15 i Visby, även känd som Gotlands regionhus, säljs för 396 miljoner till Vacse efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader, och har ett bokfört värde om 390 miljoner. Fastigheten ligger i utkanten av Visby och hyrs i sin helhet av Region Gotland och omfattar 17 900 kvm verksamhetsyta.

För mer information, se även konferens: Konsultsansvar: Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt. 

”Vi fortsätter arbetet med att optimera vår fastighetsportfölj till utvalda geografiska tillväxtlägen och segmenten kontor, industri/lager och handelsfastigheter. Fastigheten Visborg 1:15 ligger utanför våra prioriterade geografiska områden och fastigheten Storseglet 3 är ett bostadsutvecklingsprojekt. Således är dessa avyttringar i linje med den nya strategin och vi är mycket nöjda med försäljningarna”, säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Faktaruta

DTZ var rådgivare till Kungsleden vid försäljningen av fastigheten Visborg 1:15 på Gotland.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Kungsleden, 

För övrig information, kontakta: 

Biljana Pehrsson, VD för Kungsledgen, Tel: 08-503 052 04