Kungsleden: Positiv utveckling och framtidstro – Framåt har vi en stor pipeline för utvecklingsprojekt, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Kungsleden: Positiv utveckling och framtidstro

Ekonomi

22 april 2021

Kungsleden redovisar ökat förvaltningsresultat under Q1 och VD Biljana Pehrsson ser positivt på framtiden med en stor pipeline med utvecklingsprojekt.

 "Kungsleden levererar ett stabilt resultat för första kvartalet 2021 och utsikterna framåt är goda. För tionde kvartalet i rad har vi en positiv nettouthyrning och omförhandlingsresultatet är fortsatt starkt. Positiva värdeförändringar inom i synnerhet lager-, industri- och logistikbeståndet har tillsammans med investeringar ökat värdet på vår fastighetsportfölj med drygt 1,1 miljarder kronor till 41,8 miljarder kronor sedan årsskiftet, skriver Biljana Pehrsson i en kommentar i Q1-rapporten.

Kungsledens hyresintäkter för Q1 2021 ökade något till 633 miljoner kronor (632). Driftnettot blev 432 miljoner kronor (427), en ökning med 1,2 procent jämfört med Q1 2020.

Förvaltningsresultatet landade på 318 miljoner kronor (310), alltså en ökning med 2,6 procent jämfört med förra året.

Resultatet före skatt blev 1 397 miljoner kronor (432) och resultatet efter skatt  1 109 miljoner kronor (338), en ökning med 228,1 procent jämfört med föregående år. Resultat per aktie noterades till 5,13 kronor (1,55), vilket är en ökning med 231,0 procent jämfört föregående år. Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 102,73 kronor (92,58).

Värdeföränding om 932 miljoner

– På transaktionsmarknaden har året inletts starkt. Prisnivåerna vid gjorda avslut indikerar att avkastningskraven fortsätter att sjunka i synnerhet inom segmentet lager, industri och logistik. Detta ihop med förbättrade hyresintäkter och driftnetton, bidrog till orealiserade värdeförändringar om 932 miljoner kroor under kvartalet. Segmentet lager, industri, logistik utgör idag 17 procent av vår portfölj. Målet är att öka andelen till runt 20 procent av totala fastighetsvärdet, skriver Biljana Pehrsson och fortsätter:

– Intresset från investerare är stort i kapitalmarknaden och i synnerhet för Kungsledens gröna obligationer. Under det första kvartalet har vi emitterat 1 miljard kronor gröna obligationer på långa löptider till attraktiva prisnivåer som ligger runt 30 punkter lägre än nuvarande snittränta. Vår finansiella position har stärkts ytterligare och belåningsgraden ligger nu på 44,5 procent. Det bäddar för lägre finansieringskostnader framåt och bättre möjligheter för högre rating.

Spännande pipline

Hon ser en allt ljusare framtid och fokus på hållbar tillväxt.

– Framåt har vi en stor pipeline för utvecklingsprojekt. Det gäller till exempel i vårt kluster Finnslätten i Västerås. I mars i år fick vi godkänt för planprogrammet som bygger på idéerna från Vision Finnslätten. Vision Finnslätten är ett samarbete mellan flera aktörer som Kungsleden påbörjade tillsammans med ABB under 2018 för att utveckla ett område med moderna industrilokaler, lager och logistik samt kontor med goda kommunikationer som exempelvis ett nytt tågstopp, internationell skola och campus.

– Vi har en attraktiv fastighetsportfölj i rätt lägen i tillväxtmarknader, kreditvärdiga kunder, engagerade medarbetare och ett ökat fokus på hållbarhet. Vår finansiella position blir allt starkare. Vi har sedan 2011 uppnått en tillväxt i förvaltningsresultatet om 13 procent per år i genomsnitt. Blickar vi framåt ser vi goda förutsättningar att leverera på vår fortsatta tillväxtresa.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se