Kungsleden plockar in 850 miljoner Foto: Wikipedia

Kungsleden plockar in 850 miljoner

Ekonomi

12 januari 2018

Tanken med två av de nya obligationslånen är att betala av kortfristiga banklån. På så sätt hoppas bolaget sänka den säkerställda belåningsgraden.

 

Kungsleden AB har under sitt MTN program emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en löptid på 3 år respektive 18 månader på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 850 miljoner kronor.

Det 3 åriga lånet med ett lånebelopp om 250 miljoner kronor har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,8 procent vilket innebär en initial kupongränta om ungefär 1,38 procent.

Lånet med en löptid på 18 månader med ett lånebelopp om 600 miljoner kronor har en fast ränta motsvarande swapräntan på 1,5 år plus 1,2 procent, vilket motsvarar en fast kupongränta om 0,95 procent. Den genomsnittliga räntan för lånen uppgår initialt till 108 räntepunkter.

Likviden från obligationsemissionen kommer primärt att användas till att återbetala del av ett kortfristigt banklån med syfte att sänka den säkerställda belåningsgraden

Danske Bank agerade som Arrangör och Arctic Securities som Medarrangör. Kungsleden avser att notera obligationslånen på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se