Kungsleden och Aroseken utvecklar i Västerås – Vi känner oss mycket hedrade att Kungsleden har valt oss som strategisk partner att utveckla bostäder till Finnslätten, säger Arosekens VD Christian Brobeck.

Kungsleden och Aroseken utvecklar i Västerås

Transaktion

10 juni 2021

Kungsleden har tecknat avtal med Aroseken om att avyttra del av fastigheten Västerås Effekten 5 för framtida bostadsändamål.

Målsättningen är att tillskapa drygt 15 000 kvm BTA bostäder och priset uppgår till 2 000 kr/kvm BTA.

På den del av fastigheten som är föremål för försäljning står idag en vakant byggnad om ca 8 000 kvm.

Arbetet med ändring av detaljplanen har nyligen inletts med målsättningen att ha en färdig detaljplan under 2023.

– Avtalet med Aroseken om att bygga bostäder är ett viktigt steg i rätt riktning för Vision Finnslätten. Här skapar vi morgondagens högteknologiska område för internationella företag. Vi planerar för kontor, industri- och logistiklokaler i världsklass jämte internationell skola, förskola och är så glada över att Aroseken ska utveckla bostäder här, säger Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen på Kungsleden.

Aroseken tillträder vid lagakraftvunnen detaljplan och genomförd avstyckning.

– Vi känner oss mycket hedrade att Kungsleden har valt oss som strategisk partner att utveckla bostäder till Finnslätten. Vi ser oerhört mycket fram emot samarbete där vi tillsammans med Kungsleden kan hjälpa våra industriföretag att bli ännu mer konkurrenskraftiga genom att erbjuda en gedigen bredd av nya bostadsalternativ, säger Arosekens VD Christian Brobeck.

2018 startade Kungsleden en dialog med sin största hyresgäst på Finnslätten, ABB, om att utveckla området. Idéerna diskuterades vidare med Västerås Stad som välkomnade de samhällsutvecklande initiativen med stort engagemang.

Ett kreativt samarbete mellan Kungsleden, ABB, Västerås Stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Westinghouse, Alstom, med flera har sedan lett fram till Vision Finnslätten vars syfte är att utveckla området till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se