Kungsleden lämnar Katrineholm Foto: TT

Kungsleden lämnar Katrineholm

Transaktion

31 maj 2018

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lövkojan 10 i Katrineholm. Försäljningen är ett led i Kungsledens kontinuerliga optimering av fastighetsportföljen.

Fastigheten omfattar 8 500 kvm butik, kontor och lagerlokaler. Försäljningspriset uppgår till 55 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt, vilket är i nivå med det bokförda värdet. Frånträde kommer att ske i juni 2018 och det årliga driftnettobortfallet uppgår till 2,7 Mkr. Försäljningen innebär att Kungsleden lämnar Katrineholm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se