Kungsleden: Ökat förvaltningsresultat i Q3 – Kungsleden levererar ett allt starkare förvaltningsresultat, konstaterar VD Biljana Persson, som efter den planerade sammanslagningen med Castellum blir VD i det fusionerade bolaget.

Kungsleden: Ökat förvaltningsresultat i Q3

Ekonomi

19 oktober 2021

Kungsleden ökade förvaltningsresultatet i Q3 med nästan 8 procent till 354 Mkr (329). 

Ökningen förklaras av en driftnettoökning om 3 procent, minskade försäljnings- och administrationskostnader samt förbättrat finansnetto.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 590 Mkr jämfört med 387 Mkr för motsvarande period föregående år.  Det vill säga en uppgång med 52,5 procent jämfört i fjol. Utöver förvaltningsresultatets positiva utveckling förklaras ökningen av större positiva värdeförändringar på fastigheter om 339 Mkr (178).

Hyresintäkterna uppgick till 641 miljoner kronor (619), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.

Driftnettot landade på 466 miljoner kronor (451), en ökning med 3,3 procent jämfört med mostvarande period 2020.

Resultat per aktie blev 2,74 kronor (1,77) - en ökning med 54,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie noterades till 109,10 kronor (98,45).

– Kungsleden levererar ett allt starkare förvaltningsresultat. Högre hyresintäkter tack vare positiv nettouthyrning sedan 2018 och flera omförhandlingar till högre hyra ihop med lägre finans- och administrationskostnader bidrar till att förvaltningsresultatet ökar med 7 procent till 1 004 Mkr för årets första nio månader, säger Kungsledens VD Biljana Persson, som efter den planerade sammanslagningen med Castellum blir VD i det fusionerade bolaget.

– Den ekonomiska tillväxten i Sverige i år väntas bli den starkaste på flera decennier. Det skapar en god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara rekordstark. Vi ser goda utsikter framåt, säger Biljana Persson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se