Kungsleden hyr ut klimatsmart i Danderyd Arbetet med att ta fram kunderbjudandet klimatsmart lokal har pågått sedan år 2020- SMART Psykiatri blir Kungsledens första hyresgäst som tar del av det nya erbjudandet.

Kungsleden hyr ut klimatsmart i Danderyd

Uthyrning

15 oktober 2021

Kungsleden har tecknat ett 4-årigt hyresavtal med SMART Psykiatri som flyttar in i klimatsmarta lokaler med fokus på återbruk i Danderyd.

Klimatsmart lokal är Kungsledens nya kunderbjudande för hyresgäster som ställer extra krav på återbruk och låg klimatpåverkan.

Arbetet med att ta fram kunderbjudandet har pågått sedan år 2020 och SMART Psykiatri blir Kungsledens första hyresgäst som tar del av det nya erbjudandet.

– Vi är stolta över att på ett konkret sätt integrera återbruk i vårt kunderbjudande. Vi står inför ett skifte där lokaler med låg klimatpåverkan genom återanvändning av material kommer att bli en hygienfaktor vid hyresgästanpassningar. Vi ser också en stor efterfrågan hos våra kunder, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Kungsleden.

Klimatsmart lokal går ut på att uppnå minsta möjliga klimatpåverkan under lokalens livslängd - från byggstart, till ombyggnation och drift.

En viktig del är en omfattande återbruksinventering som ligger till grund för en kostnadseffektiv byggprocess som tar hänsyn till framtida hyresgästanpassningar genom till exempel modulväggar och flexibla materialval.

Ambitionen är att återanvända så mycket som möjligt från lokalen och att komplettera med material från andra lokaler i Kungsledens fastighetsbestånd.

När återbruk inte är möjligt ställs det strikta krav på hållbara material med hög flexibilitet som håller över tid.

Hyresgästen SMART Psykiatri beräknas att flytta in i sin nya lokal på Svärdvägen i Danderyd den 1 mars 2022.

Lokalen på 491 kvadratmeter har genomgått en återbruksinventering och kommer nu att anpassas och bli en Klimatsmart lokal.

– Vi brinner för hållbarhet. I mötet med individen, skolan, vården och arbetslivet. Klimatfrågan är en självklar del av ett hållbart liv för oss alla och när Kungsleden erbjöd oss möjligheten att få arbeta i en klimatsmart lokal med fokus på återbruk och cirkulärt tänk så tvekade vi inte. Smart på alla sätt, säger Martin Hammarström, VD på SMART Psykiatri.

Klimatsmart lokal är en viktig del i Kungsledens arbete för att nå målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till 2035. Arbetet med att anpassa lokaler har redan inletts med syftet att öka utbudet med klimatsmarta lokaler under 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se