Kungsleden har nåt efterlängtat miljardmål Foto: Kungsleden

Kungsleden har nåt efterlängtat miljardmål

Transaktion

13 juni 2017

Kungsledens har haft som mål att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder under två år. Nu är målet nått.

 

Kungsleden säljer 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner till den europeiska fastighetsfonden Kildare Partners i en affär med ett sammanlagt försäljningspris på 882 miljoner före avdrag för latent skatt.

Kungsledens mål att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder under tvåårsperioden 2016-2017 är därmed uppnått. Genom transaktionen koncentreras Kungsledens fastighetsbestånd till 19 kommuner , utöver de prioriterade marknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Försäljningarna av de icke-strategiska fastigheterna över tvåårsperioden 2016-2017 har skett till priser som sammantaget legat ungefär i nivå med fastigheternas bokförda värden.

Genom försäljningen fullföljer Kungsleden transformationen av sin fastighetsportfölj. Bolaget lämnar nio kommuner och koncentrerar den geografiska spridningen till 23 marknader, inklusive de prioriterade marknaderna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö samt Västerås.

De 18 sålda fastigheterna har en uthyrningsbar area om drygt 277 000 kvadratmeter och ett hyresvärde på 110 miljoner. Frånträde äger rum i juli 2017 och medför därmed bortfall av driftnetto för halva år 2017.

- Vi har genom ett intensivt och målmedvetet försäljningsarbete fortsatt att optimera vår fastighetsportfölj. Genom den här försäljningen är omstruktureringen av fastighetsbeståndet slutförd. Nu fokuserar vi på att förädla och investera i kärnportföljen av förvaltnings- och projektfastigheter, säger Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se