Kungsleden genomför företrädesemission om cirka 1,5 miljarder

Kungsleden genomför företrädesemission om cirka 1,5 miljarder

Ekonomi

15 augusti 2014

Kungsledens styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om 1,5 miljarder kronor. Emissionen sker under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.

Den extra bolagsstämman som skall godkänna den 1,5 miljarder stora företrädesemissionen kommer att hållas den 16 september 2014.

Nyemissionen görs i syfte att skapa större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för aktieägarna. 

”Det har nu gått ett och ett halvt år sedan vi offentliggjorde vår nya strategi och arbetet med att implementera denna har gått över förväntan. Vi har renodlat och koncentrerat fastighetsportföljen och kraftigt ökat andelen fastigheter i storstadsregionerna. Nu tar vi nästa steg och ska bli aktiva köpare igen. För att möjliggöra en förvärvstakt enligt plan har vi beslutat oss för att genomföra en nyemission om cirka 1,5 miljarder kronor”, säger Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

Kungsleden har utsett ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance till finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Kungsleden, 

För övrig information, kontakta: 

Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden, Email: iljana.pehrsson@kungsleden.se