Kungsleden förvärvar fastigheter för 3 miljarder i Stockholm

Kungsleden förvärvar fastigheter för 3 miljarder i Stockholm

 

19 oktober 2015

Kungsleden förvärvar fyra fastigheter på Gärdet och en i Hammarby Sjöstad i Stockholm för 3 miljarder kronor och skapar därmed ett nytt innerstadskluster. Den totala uthyrningsbara arean är 96 000 kvm.

Kungsleden AB (publ) stärker sin marknadsposition på kontorsmarknaden i Stockholm genom att förvärva fyra fastigheter på Gärdet-Frihamnen och en i Hammarby Sjöstad. Fastigheterna Rotterdam 1, Tegeludden 13, Stettin 5 och Stettin 6 ligger på Gärdet-Frihamnen och Godsvagnen 9 i Hammarby Sjöstad. Bland hyresgästerna märks bland andra Tullverket, Fortifikationsverket, Biz Apartment, Axfood samt Procter & Gamble och hyresvärdet uppgår till 200 miljoner kr. Uthyrningsgraden idag är 92 procent och den genomsnittliga återstående hyreskontraktsdurationen uppgår till 4,4 år. Säljare är Djurgårdsstadens Fastigheter AB.

I och med förvärvet etablerar Kungsleden ytterligare ett kluster med totalt 88 500 kvm uthyrningsbar area, vilket kommer att komplettera bolagets kontors- och hotellerbjudande i stockholmsregionen i form av bland annat klustren Danderyd Kontor, Kista City, Västberga och Västra Kungsholmen/Vasastan. Fastigheterna på Gärdet-Frihamnen tillträds den 1 december och tillträdet av fastigheten i Hammarby Sjöstad sker efter att nybyggnationen är färdigställd vilket beräknas ske till våren 2017.

”Jag är oerhört stolt och glad över att vi nu lyckats förvärva ett kluster av fastigheter i ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden och därmed väsentligt stärker vårt kunderbjudande i Stockholms innerstad. Genom förvärvet överträffar vi vårt expansionsmål för 2017 då vi når 27 miljarder i fastighetsvärde redan i år och mer än 40 procent av det totala fastighetsvärdet kommer att vara i Stockholm”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Gärdet-Frihamnen ligger i Norra Djurgårdsstaden som är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden. I denna nya stadsdel uppförs 12 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, en modern hamn och ny infrastruktur i form av Spårväg City och Norra Länken.

Lånefinansiering för fastighetsförvärvet har avtalats i form av en sexårig kredit från Danske Bank till marknadsmässiga villkor.

 Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

Oscar Lindqvist

World in Property
ol@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Kungsleden för mer information vänligen kontakta

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se www.kungsleden.se