Kungsleden avyttrar fastighet i Täby

Kungsleden avyttrar fastighet i Täby

Transaktion

30 juni 2020

Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde med ett par miljoner kronor.

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Fräsen 1 till Hemsö Fastighets AB för 32 Mkr.

Fastigheten omfattar 1 900 kvm uthyrningsbar area och har en vakansgrad om drygt 70%. Fastigheten kommer att frånträdas under det fjärde kvartalet 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se