Krook & Tjäder ritar nytt i Lund Foto: Krook & Tjäder

Krook & Tjäder ritar nytt i Lund

Arkitektur

18 november 2019

Krook & Tjäder tar hem vinsten med sitt förslag i en tävling med flera etablerade arkitektkontor i startfältet.

Tävlingen utlystes av fastighetsbolaget Estea. Idag består området av kvarter med storskalig bebyggelse och stora parkeringsytor som medför en avsaknad av klart definierade stadsrum. Här finns goda förutsättningar för att skapa en mer stadslik miljö, där området fungerar som en länk mellan universitet och näringsliv via forskning och innovationer.

- Vi är givetvis både glada och stolta över vinsten, säger Daniel Johansson Lie, arkitekt på Krook & Tjäder. Uppdragets utmaning har varit att skapa en robust och tät stadsmiljö som samtidigt främjar och understödjer Ideons grundtankar. I vårt förslag har vi fokuserat på att identifiera och förstärka dagens kvaliteter såsom befintlig byggnads starka planlösning, grönytorna samt möjligheten för återbruk. Hela området genomgår en spännande transformation och fastigheten tangerar den nya spårvagnslinjen som kommer att gå mellan Lund C och Brunnshög. Här vill vi visa vägen för framtidens Lund och skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsdel.

Området präglas av en stadsstruktur med småskaliga villakvarter, sjukhus- och campusområde alla med sin egen funktion och karaktär.

- Krook & Tjäders tävlingsbidrag skapar en blandbebyggelse som vi är ute efter, med bl.a. FoU-verksamhet, hotell, bostäder och kontor. Utemiljöerna skapar rum att vistas och verka i och byggnaderna präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur. Förslagets helhet bidrar till flöden såväl inuti byggnaderna som i parkerna och på taken. Ett mycket fint och genomarbetat förslag, konstaterar David Ekberg, vVD på Estea.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se