Krönika: Tips för kontorsuthyrning i Malmö
Foto: Pixabay

Krönika: Tips för kontorsuthyrning i Malmö

Krönika

18 september 2019

I Malmö byggs det som aldrig förr och nya områden planeras och projekteras för framtiden. Här kommer CBRE:s tips inför uthyrning av kontorslokaler.

Fastighetsägarna har i ärlighetens namn haft det väldigt bra i många år. Sverige har haft högkonjunktur, företagen har mått bra, arbetslösheten har varit låg och det har minst sagt varit gynnsamt att äga fastigheter, särskilt i storstadsregionerna. I Malmö byggs det såväl bostadsrätter som kontorsfastigheter som aldrig förr och nya områden planeras och projekteras för framtiden. Här kommer mina tips inför uthyrning av kontorslokalerna.

Hypade ord

Än så länge har det gått relativt snabbt och enkelt att fylla de nybyggda fastigheterna och projekterade kontorshusen med glada hyresgäster. Fastighetsägarna är bra på att sälja in sina olika koncept. Det är viktigt idag då kunderna är mycket medvetna och förstår hur värdeskapande och konkurrensfördelaktigt det kan vara att ”sitta rätt”. De förstår också att det är attraktivt att förknippas med ord så som ”välmående hus”, ”green building”, ”well-certifierat hus”, ”hemma-hos-känsla” och ”smarta fastigheter”. Idag bygger man inte bara ett hus där hyresgästerna ska husera under hyresperioden, idag bygger man hus där hyresgästerna ska utveckla sin verksamhet, må bättre och växa.

När vänder konjunkturen?

Många experter menar på att vi snart kommer mötas av tuffare tider. Konjunkturen kommer tids nog vända och då kommer företagen behöva dra om svångremmen och kapa kostnader. Kontoret blir troligtvis en kostnad som man då kommer att behöva se över.

Om vi tittar på marknaden för kontorslokaler idag, med fokus på Malmö. Vad ska du tänka på, som är avgörande för att hitta rätt hyresgäster till dina fastigheter? Här kommer 5 punkter:

1. Identifiera din målgrupp

Vem/vilken är målgruppen och varför? Vem passar bäst för din lokal? Vilka är dina hypade ord eller USP:arna för din lokal? Och vilken målgrupp attraheras av just dessa USP:ar? Alla företag behöver inte sitta i primeläge med ”smarta kontorslösningar”. Identifiera rätt målgrupp för din vakans.

2. Rätt marknadsmaterial till rätt målgrupp

Hur marknadsför du era lokaler? Fångar du målgruppens uppmärksamhet genom rätt budskap och kanalval? Här gäller det att ha en bra kommunikationsstrategi med rätt kommunikationsmix.

3. Släpp aldrig en intressent

En intressent är en potentiell hyresgäst. En intressent ska inte behöva jaga en uthyrare. När någon kontaktar mig så gör jag mitt bästa för att återkoppla, vara lyhörd, lära känna min potentiella kund. Alla kunder är unika med olika behov. Att vara nyfiken och intresserad men även ärlig och transparent tror jag är nyckeln till nöjda kunder.

4. Hjälp kunden rätt

Ibland kan det kännas lockande att en uthyrning ska gå snabbt och smidigt så att man får en hyresintäkt. Men fel uthyrning kan bli kostsam eftersom en hyresgäst som inte hamnar rätt från början lätt blir missnöjd och med stor risk söker sig bort från just er.

5. Efterkundvård

Nöjda hyresgäster som känner sig lyssnade på är fastighetsägarnas effektivaste och bästa reklam. En hyresgäst som blir kontaktad av fastighetsägaren först efter 3 år för omförhandling av hyran är knappast populär. Visa intresse för kunden även under hyresperioden. På det sättet kan man tidigt uppfatta signaler från hyresgästen och erbjuda rätt produkt i rätt tid.

Av Marie Willstrand, Sveriges Fastighetsblogg, CBRE.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se