Krönika: Livet efter Covid-19

Krönika: Livet efter Covid-19

Krönika

14 augusti 2020

Hur förbereder man sig för en osäker framtid? Optimals Dominka Andrae skriver om vad som händer efter krisen.

Det finns väl ingen som idag inte funderar kring hur livet kommer att te sig när det blir dags att kravla sig tillbaka till verkligheten, den nya verkligheten som överträffar fantasin med råge. Världen förändrades innan vi hann blinka och frågan är, hur kommer återhämtningen att se ut?

Det kortsiktiga svaret är nog att det kommer att ta lång tid att reparera skadorna, Catherine Mann, global chefsekonom på den amerikanska storbanken Citi konstaterar att erfarenheterna från Kina och Singapore där virusutbrottet kuvats visar att konsumtionen förändrats och människorna undviker offentliga platser och restauranger.

Blue Yonder har undersökt hur vi förändrat våra köpvanor på nätet och de såg bland annat att svenska konsumenterna ökat sin livsmedelskonsumtion på nätet med 30%, dessutom säger 60% att de kommer att fortsätta handla på nätet. En intressant detalj i undersökningen är att det är den äldre åldersgruppen 55+ som ändrat sina vanor mest. I en annan undersökning som Svensk Handel genomförde i april svarade hela 32% av de tillfrågade att de inte vet ifall de kommer att återgå till sina vanliga köpmönster vilket är en ovanligt hög andel vet ej svar, vilket indikerar en stor osäkerhet inför framtiden. Och det är väl den bästa sammanfattningen av framtiden, den är oförutsägbar men räkna inte med att det kommer att återgå till business as usual i höst!

Så hur förbereder man sig för en osäker framtid? Jag tänker att oavsett vem man är behöver man ta sig en ordentlig funderare kring vem som är min kunds slutkund och utifrån det måla upp olika scenarios för framtiden. Låt mig ge er några exempel:

Är du fastighetsägare och blivit approcherad av din hyresgäst som har problem att betala hyran? Då föreslår jag att du gör en gedigen kund och omvärldsanalys. I kundanalysen ska du fokusera på inom vilket segment kunden verkar, var finns deras kunder, hur har det gått fram till nu, verkar de tänka nytt, har de koll på sina kunder? I omvärldsanalysen behöver du fokusera på vem du tror kan ha nytta av lokalen ifall din kund försvinner, inom vilka branscher sker det nyetableringar, vilka är det som bor och verkar i ditt område och vad kan de tänkas vara intresserade av? När du gjort båda analyserna då tror jag att du kommer ha en klar bild av ifall det är idé att hitta ett sätt att stötta din nuvarande hyresgäst eller inte. Och kom ihåg det gamla ordspråket, hellre en fågel i handen än 10 i skogen!

Är du handlare och kunderna sviker så gäller det att fundera på hur du kan och bör skruva på ditt erbjudande? Vet de som bor i ditt område att du finns? Vet de vad du har att erbjuda? Har du skapat en relation med dina kunder så att det kommer att svida ifall du försvinner? Hur kan du utnyttja nätet till din favör? Och inte minst, behövs det du har att erbjuda? Efter den genomgången kommer du troligtvis ha ett bättre samtal med din värd än om du bara går dit och säger att du har et tufft och behöver sänka din hyra. Och, påminn gärna din värd om att 1 fågel i handen är bättre än 10 i skogen.

Men oavsett hur bra alla parter förbereder sig så måste vi se sanningen i vitögat och inse att allt inte går att rädda! Redan 2017 förutspådde Svensk Handel att 25% av den traditionella handeln skulle vara borta 2025 på grund av vårt förändrade beteende, Covid skyndade på den processen med ett par år. Tyvärr rycktes även en stor del av vår servicenäring med och det är det riktigt allvarliga för det kommer att lämna så tydliga spår i våra dagliga liv. Vårt resande kommer att förändras, läs kommer att minska, vi kommer att göra färre restaurangbesök och under en långtid framöver kommer även underhållningsbranschen att må dålig, vi måste alla inse att det inte finns några quick fixes. Framtiden kommer att tillhöra de kreativa, visionära som vågar sig på nya oväntade samarbeten, den kommer att tillhöra dem som vågar samarbeta och som ser att ge efter idag, kan ge mer imorgon. De aktörer som fokuserar på vår hälsa, en omställning till miljövänliga produkter, hälsosam mat och säkra mötesplatser blir antagligen vinnare.

Själv hoppas och tror jag att framtiden blir likt den, som den moderna marknadsföringens guru, Philip Kotler ger uttryck för:

“-When the COVID-19 crisis is over, Capitalism will have moved to a new stage. Consumers will be more thoughtful about what they consume and how much they need to consume.”

Av Dominika Andrae, partner & seniorkonsult, Optimal

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se