Krönika: Budgeten ett svek mot branschen Jesper Lögdahl, chefredaktör, World in Property. Foto: Torbjörn Hedberg

Krönika: Budgeten ett svek mot branschen

Krönika

13 december 2018

I veckan gick KD och M:s budget med många sänkta skatter igenom. Men sveket mot fastighetsbranschen är kännbart.

Det har varit tuffa hundra dagar i Rosenbad. Efter flera sonderingsrundor och diskussioner mellan riksdagspartierna står landet fortfarande utan en styrande regering. Risken för ett nyval är överhängande.

Ett litet ljus i mörkret, så här i juletid, är att budgetförslaget från M och KD godtogs av riksdagen tidigare i veckan. En liten seger för alla oss som ändå vill gå vidare i livet och få ett slut på det här ytterst pinsamma status quo-tillståndet som härjar i plenisalen.

Inte helt oväntat, eftersom motionen kom från det blå laget, återfanns en mängd skattelättnader både för privatpersoner och företag. Det är således inte alls speciellt underligt att Svenskt Näringsliv och Skattebetalarnas förening ser positivt på budgeten även om de hoppats på ännu fler skattelättnader.

Det som dock är högst märkligt är att denna budget riskerar att sänka bostadspolitiken till en sällan skådad låg nivå. Den visar också ganska så tydligt att politikerna inte bryr sig det minsta om den svåra situation som landet samt många av dess bolag och medborgare befinner sig i.

Jag kan nämligen inte tolka det på annat sätt när jag får höra att M och KD vill slopa stödet till nyproducerade hyresrätter samt avskaffa stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande. Ett stöd som bostadsminister Peter Eriksson (mp) gick i bräschen för att höja så sent som i mars i år. Det verkar dessutom vara ett populärt stöd som uppenbarligen är efterfrågat. Enligt uppdaterade siffror från Boverket har antalet beviljade stöd fördubblats i år jämfört med förra året.

Behovet av just hyresrätter är stort och ett sådant här illa övertänkt detaljförslag kan bli förödande. Om det samtidigt funnits utrymme för att kraftigt justera, eller till och med plocka bort, de regleringar som finns kring amorterings- och handpenningskrav hade detta kanske varit ett mer förlåtande inslag i budgeten. Då hade medborgare haft större möjlighet att finansiera ett bostadsköp och produktionen av bostäder hade möjligtvis fått sig ett litet uppsving, men nu riskerar vi inte bara att landa på noll utan på minus.

Vi har redan en kraftigt haltande, på gränsen till enbent, bostadsrättsmarknad. Byggen stoppas eller sätts på paus och allt färre konsumenter verkar kunna finansiera ett köp. Oscar Properties tvingas varsla på grund av den svåra marknadssituationen och SSM:s nya säljstrategi är att gå in och erbjuda 50 procents ekonomiskt stöd på kontantinsatsen när kunder köper ett boende. Och snart finns det kanske ingen chans att bygga hyresrätter till rimliga, märk väl rimliga inte billiga, kostnader så vi kan få lite hjälp på traven i att rätta upp denna kapsejsande bostadsskuta. Högerflanken har i den här frågan tappat konceptet på ett irriterande sätt.

Lika irriterande är det att ingen verkar bry sig förutom Hyresgästföreningen och SABO som under gårdagen påtalade detta problem. Många andra verkar tillsynes vara tysta med kritiken. Vilket är underligt för det här är inte ett okej besked och singnalerna som ges är att ingen vill hjälpa till att lösa problemen.

Den segregerade bostadsmarknaden och havererade bostadspolitiken borde ha gjort sitt kan man tycka. Bostadsföretag på gränsen till kollaps borde få möjlighet att ställa om sin strategi och folk borde kunna välja var de vill bo, men istället ges de inga incitamenten till att ta nya kliv i en positivt riktning. Skandal är nog ordet jag söker för att beskriva denna soppa.

Dock: Ränte- och ROT-avdraget, för alla som redan äger sitt boende, ligger dock fast och prioriteras i budgeten. Är det möjligen så att Kristersson och Thor och alla andra som röstade ja ska renovera sina badrum snart?

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se