Kristianstadsbyggen ger coronarabatt

Kristianstadsbyggen ger coronarabatt

Ekonomi

12 januari 2021

Under nio månader 2020 gav Kristianstadsbyggen rabatter till ett 90-tal lokalhyresgäster som drabbats av coronakrisen.

ABK har beslutat att nu att fortsätta stötta de drabbade med minst 12,5 % nedsatt hyra under januari, februari och mars.

– Många butiker och restauranger har det fortsatt svårt under pandemin, säger ABK:s vd Henrik Strand. Vi vill stötta de drabbade och samtidigt ta vårt ansvar för att bidra till en levande stadskärna.

Ett nittiotal lokalhyresgäster hos ABK, bland annat restauranger och butiker, har varit berättigade till det dåvarande statliga stödet och då också till hyresrabatterna från ABK. Det är de hyresgästerna som nu är aktuella för det fortsatta stödet. Under april, maj och juni 2020 halverade ABK hyrorna, där staten stod för hälften av kostnaden. ABK fortsatte att stötta med nedsatt hyra under resten av 2020.

En del av lokalhyresgästerna som inte varit berättigade till statligt stöd och hyresrabatt har också varit drabbade av krisen. ABK för kontinuerligt en dialog med dem kring hur deras situation kan underlättas. ABK:s kostnader för hyresrabatterna belastar inte bolagets bostadshyresgäster. ABK förvaltar 250 kommersiella lokaler i Kristianstads kommun, med drygt 90 000 kvadratmeter lokalyta.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se